Kredyt firmowy – czy warto z niego korzystać?

0
462
Wniosek o kredyt dla firm

Kredyt firmowy można przeznaczyć na założenie lub rozwój działalności, zakup nieruchomości, może być także wykorzystany do pokrycia bieżących wydatków. Sprawdź czy warto skorzystać z kredytu firmowego i jak go uzyskać!

Wiele firm, zwłaszcza tych, które dopiero rozpoczynają działalność, boryka się z brakiem potrzebnych środków finansowych. Często wydatki są większe, niż były wcześnie planowane, właściciel nie jest w stanie pokryć ich z bieżących oszczędności. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest kredyt firmowy.

Co to jest kredyt firmowy?

Kredyt firmowy przeznaczony jest dla dużych i małych przedsiębiorstw, o różnym profilu działalności. Jest to jedno ze źródeł finansowania, pozwala na rozwój i modernizację firmy, zakup nowej inwestycji oraz poprawę bieżącej płynności finansowej. Banki oferują różne rodzaje kredytów, m. in.

– inwestycyjny, który przeznaczony jest na inwestycje trwałe, tj. budowa i modernizacja hal, zakup maszyn, licencji, rozwój linii technologicznej itp,
– hipoteczny, czyli z zabezpieczaniem, pozwala na pokrycie bieżących potrzeb firmy, np. zakup i modernizacje budynków itp.
– obrotowy, również pozwala na pokrycie bieżących wydatków, np. wypłatę wynagrodzenia, rachunków czy zakup potrzebnych materiałów. Jest udzielany w formy kredytu odnawialnego. Celem kredytu obrotowego jest zapewnienie płynności finansowej, a także dalszy rozwój firmy.

Kredyt dla firm

Kredyt na firmę jest popularnym sposobem finansowania swojego przedsiębiorstwa. AF Finance to zespół specjalistów, którzy profesjonalnie i fachowo przygotują Cię oraz pomogą w procesie uzyskania kredytu firmowego. Z pomocą specjalistów, kredyt firmowy dla Twojego przedsiębiorstwa z pewnością zostanie przyznany, a załatwienie wszelkich formalności przebiegnie szybko i sprawnie.

Kredyt firmowy – potrzebne dokumenty

Banki, które udzielają kredytów firmowych, mają określone wymagania, które trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze. Ważne jest przedstawienie dokumentów i zaświadczeń. Potrzebne są:

– zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
– nadaniu numeru REGON,
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek)
– zeznania podatkowe,
– dokumentacja dotycząca przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa,
– zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– wyciąg z konta firmowego

Instytucje finansowe wymagają również, aby firma starająca się o kredyt wykazała wszelkie niespłacone należności, przedstawiła plan rozwoju, a także planowane zobowiązania. Banki mogą wymagać jeszcze innych dokumentów, po których analizie podejmą decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzenie wniosku.

Zdolność kredytowa przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Aby otrzymać kredyt, ważna jest zdolność kredytowa. Wnioskodawca prowadzący działalność musi udowodnić, że będzie w stanie regularnie spłacać raty. Aby wyliczyć zdolność kredytową, analitycy bankowi bardzo dokładnie badają wiarygodność wnioskodawcy oraz sytuacje firmy. Pod lupę brane są rozliczenia widniejące w księgach rachunkowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, które pozwalają na wyliczenie zdolności kredytowej. Firma musi posiadać stabilny dochód, dlatego banki sprawdzają, czy miesięczne dochody mają zbliżoną wartość.

Kredyty dla firm

Kiedy można wziąć kredyt na firmę?

O kredyt firmowy mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki. Oprócz wielu dokumentów, które należy przedstawić, banki również określają minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można wnioskować o kredyt. Większość banków wymaga, aby firma istniała minimum 12 miesięcy. Niektóre banki wychodzą naprzeciw młodym przedsiębiorstwom i oferują kredyty na start, dla młodych firm, które można otrzymać już w pierwszych dniach prowadzenia firmy.

Kredyt firmowy dla nowych firm

Kredyty firmowe dla nowych firm, przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają działalność. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes nie dłużej niż 6 lub 12 miesięcy, w zależności od ustaleń banku. Kredyty pomagają otworzyć i rozwinąć biznes, firmy mogą zakupić potrzebny sprzęt, wynająć lokal czy wyposażyć hale. Banki, które udzielają tego typu kredytów, mają swoje indywidualne wymagania, ale zawsze potrzebny jest wpis do rejestru działalności gospodarczych, a także zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US. Potrzebne będzie zaświadczenie o możliwości zabezpieczenia udzielanego kredytu oraz biznesplan, który w dużej mierze decyduje o przyznaniu kredytu.

Pierwszy kredyt na firmę

Pierwszy kredyt na firmę nie jest łatwo uzyskać. Mimo że jest to rozwiązanie bardzo popularne, często decyduje o istnieniu firmy, to wiele banków stawia wysokie wymagania, dlatego firmy odpadają już na samym starcie. Otrzymanie decyzji kredytowej wymaga wiele cierpliwości, bo banki bardzo dokładnie analizują wszystkie dokumenty, nie chcą narażać się na ryzyko braku spłaty pożyczonych środków. Najczęściej pierwszy kredyt na firmę ma niską wartość, wymaga dodatkowych zabezpieczeń, które zminimalizują ryzyko kredytowe.

Czy kredyt na firmę jest opłacalny?

Kredyt firmowy jest czasami jedynym rozwiązaniem, które pozwala utrzymać się na rynku. Nie są drogim rozwiązaniem, dodatkowo koszty można obniżyć. Przedsiębiorcy mogą wliczyć prowizje bankowe oraz odsetki w koszty uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podatek, który muszą zapłacić. Można tego dokonać w przypadku każdego kredytu, ale musi być zachowany jeden warunek, tzn. celem kredytu będzie umożliwienie osiągania dalszych przychodów oraz prowadzenie dalszej działalności gospodarczej.

Jak długo trwa załatwianie kredytu firmowego?

Kredyt firmowy wymaga przygotowania wielu dokumentów, co znacznie wydłuża proces starania się o pożyczkę. Jeżeli wszystkie wymagania formalne są spełnione, a dokumentacja jest kompletna, proces rozparzania wniosku może zająć od 1 do kilkunastu dni. W przypadku wniosków składanych online, czas może ulec znacznemu skróceniu, często wniosek rozpatrywany jest w ten sam dzień, w który złożony był wniosek.

Kredyty firmowe są dobrą opcją dla przedsiębiorców, którzy nie radzą sobie z bieżącymi wydatkami. Pomagają zarówno przedsiębiorstwom jednoosobowym, jak i spółkom. Kredyty firmowe mogą opiewać nawet na 3 mln zł, dlatego zaciągając kredyt należy przeanalizować swoje możliwości finansowe, aby spłata nie stała się problemem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here