Ubezpieczenie pracownicze a odszkodowanie za wypadek śmiertelny

0
608
dolar

Przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakładają obowiązek na każdego pracodawcę do ubezpieczenia wszystkich zatrudnionych pracowników i uiszczania składki ubezpieczeniowej.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu prawnemu w razie zgonu ubezpieczonego pracownika przysługuje  odszkodowanie za wypadek śmiertelny wypłacane osobom do tego uprawnionym.

Zgodnie z ustawą o odszkodowanie za wypadek śmiertelny mogą się ubiegać :

  • małżonek
  • dzieci własne i drugiego małżonka
  • dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • rodzeństwo
  • wnuki,
  • rodzice
  • macocha
  • ojczym

Co się dzieje gdy pracownik, który uległ wypadkowi zatrudniony był nielegalnie?

Ze względu na konieczność ubezpieczenia, które jest warunkiem by móc się ubiegać o odszkodowanie za wypadek śmiertelny, członkowie osób, które pracowały nielegalnie, nie nabywają z urzędu uprawnień do wypłaty tego rodzaju świadczenia. Jedynie uzyskane w drodze postępowania sądowego orzeczenie jest w stanie wpłynąć na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji jedyną szansą uzyskania rekompensaty za śmierć bliskiej nam osoby jest skorzystanie z fachowej pomocy kancelarii prawniczej.

Ponieważ w dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców w celu ograniczenia kosztów związanych  z zatrudnieniem załogi uchyla się od obowiązku zgłaszania wszystkich zatrudnianych pracowników do ubezpieczeń społecznych, a nie mogący sobie pozwolić na bezrobocie pracownicy godzą się na takie warunki, problem z wypłatą odszkodowań ma skalę krajową. Właśnie z tego powodu wiele kancelarii adwokackich wyspecjalizowało się w usłudze mającej na celu prawne wyegzekwowanie przysługującego świadczenia jakim jest odszkodowanie za wypadek śmiertelny. Ich zadaniem jest nie tylko udowodnienie przed organem sądowym, że osoba była zatrudniona przez pracodawcę, ale również że zdarzenie, które przyczyniło się do jej śmierci było związane z wykonywaniem wydanych przez niego poleceń.

Ponieważ znajomość prawa oraz doświadczenie prawników zatrudnianych przez kancelarie adwokackie zdobyte podczas spotkań z nieuczciwymi pracodawcami na wokandzie sądowej odnosi oczekiwane rezultaty, warto skorzystać z ich pomocy i bez obaw ubiegać się o należne odszkodowanie za wypadek śmiertelny najbliższego członka rodziny.

Tekst powstał dzięki materiałom zawartym na stronie https://wieksze-odszkodowanie.pl, oferującej pomoc w uzyskaniu odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent. Portal umożliwia skorzystanie z bezpłatnej konsultacji wstępnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here